You are here:

Hướng Dẫn Tổng Quan Giúp Áp Dụng OKR Cho Việc Quản Lý Doanh Nghiệp Của Bạn – Phần 1

we start from why

OKR là gì?

OKR là cụm từ viết tắt của Mục tiêu và Kết quả then chốt, một phương pháp quản lý mục tiêu cấp cao rất phổ biến trên thế giới, giúp các công ty thực hiện và triển khai hiệu quả các chiến lược kinh daonh. Lợi ích được chứng minh bao gồm việc tập trung tốt hơn vào những kết quả quan trọng, tăng tính minh bạch và liên kết nguồn lực hiệu quả hơn. OKR đạt được điều này bằng cách tổ chức nhân viên và công việc của họ cùng xoay quanh việc đạt được các Mục tiêu chung của tổ chức/dự án.

Khi thiết lập OKR bao gồm một Mục tiêu, cho bạn biết nơi để đi, và một số Kết quả then chốt, đó là những gì chính yếu bạn cần đạt được để thực hiện Mục tiêu đã đề ra. Sáng kiến hành động là tất cả các dự án, hành động và nhiệm vụ sẽ giúp bạn đạt được Kết quả then chốt của mình.

Khuôn khổ xây dựng bao gồm một số quy tắc giúp nhân viên ưu tiên, sắp xếp và đo lường kết quả nỗ lực của họ. OKR giúp các công ty thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và thực hiện và chuyển từ cách tiếp cận dựa trên kết quả sang công việc.

pexels polina zimmerman 3782142

Hiểu sự khác biệt

 • Mục tiêu là gì?
  • Mục tiêu là mô tả về điều gì đó mà bạn muốn đạt được trong tương lai. Mục tiêu đặt ra hướng — giống như đích đến trên bản đồ. Mục tiêu không nên là kỹ thuật và không nên chứa một số liệu, để mọi người hiểu nơi để đi đến.
 • Kết quả then chốt là gì?
  • Kết quả then chốt là một kết quả có thể đo lường được cần thiết để đạt được Mục tiêu. Nó chứa một chỉ số với giá trị bắt đầu và thời hạn cụ thể. Kết quả then chốt đo lường tiến độ hướng tới Mục tiêu — chẳng hạn như một biển chỉ dẫn cho thấy mức độ tiệm cận với Mục tiêu của bạn.
 • Sáng kiến hành động là gì?
  • Sáng kiến hành động là tất cả các dự án và nhiệm vụ sẽ giúp bạn đạt được kết quả then chốt. Hãy tưởng tượng tổ chức của bạn là một chiếc xe hơi. Mục tiêu là điểm đến của bạn, Kết quả then chốt cho thấy nếu bạn đang đi đúng hướng và Sáng kiến hành động là những gì bạn sẽ làm để xe của bạn lăn bánh.

 

Bây giờ, làm thế nào để tiếp tục?

 • Mục tiêu – “Tôi muốn đi đâu?”
  • Mục tiêu mô tả nơi bạn muốn đến và đặt ra một hướng rõ ràng. Hãy nghĩ về nó như một điểm trên bản đồ, một điểm đến như New York.
 • Kết quả then chốt – “Làm thế nào để tôi biết nếu tôi đến đó?”
  • Kết quả then chốt cho bạn biết cách bạn đang tiến tới Mục tiêu của mình. Hãy nghĩ về nó như một dấu hiệu với một điểm đánh dấu khoảng cách.
 • Sáng kiến hành động – “Tôi sẽ làm gì để đến đó?”
  • Một Sáng kiến hành động mô tả những gì bạn sẽ làm để đạt được Kết quả then chốt của mình. Hãy nghĩ về nó như một mô tả về những gì bạn sẽ làm để đến đích của bạn.
 Mục tiêuKết quả then chốtSáng kiến hành động
Tính liên kết  
Sự tham vọng  
Tính định hướng  
Tạo tác động mạnh 
Truyền cảm hứng  
Đo lường được 
Tính rành mạch 
Giới hạn thời gian
Tính dễ hiểu  
Tạo ảnh hưởng
Trong tầm kiểm soát  

 

 • Ví dụ về Mục tiêu
  • Đè bẹp đối thủ cạnh tranh thông qua việc mua lại
  • Là một nơi hàng đầu để làm việc tại Mỹ
  • Tối ưu hóa phễu bán hàng để chốt nhiều giao dịch hơn trong thời gian ngắn hơn
  • Tạo ra một nền văn hóa định hướng mục tiêu hơn
  • Trao quyền cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi tự túc hơn
 • Ví dụ về Kết quả then chốt
  • Hợp tác thành công với 5 đối tác trong ngành của chúng tôi
  • Lọt vào top 10 trong Danh sách Fortune 100 nơi làm việc tốt nhất
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 12% lên 20%
  • Tăng 100% tỉ lệ nhân viên có đóng góp cho OKR
  • Giảm 15% chi phí hàng tháng
 • Ví dụ về Sáng kiến hành động
  • Phê duyệt ngân sách phù hợp cho các nhóm, phòng ban
  • Thuê người quản lý nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ
  • Ra mắt mô hình giảm giá sáng tạo hơn
  • Mời tất cả khách hàng hiện hữu tham gia chương trình thử nghiệm
  • Tạo tài liệu Hỏi Đáp cho 20 vấn đề phổ biến

Chúng ta sẽ cùng nhìn lại tiểu sử hình thành OKR và một số ví dụ kinh điển khi áp dụng OKR tại các doanh nghiệp thành công trên thế giới ở phần tiếp theo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Bình luận