OKR BUSINESS

Nền tảng huấn luyện và đào tạo nhân tài

Cùng nhau xây dựng một sự nghiệp XUẤT SẮC

okr business home img
Dịch vụ của OKR.BUSINESS

HUẤN LUYỆN & ĐÀO TẠO

Chương trình này sự kết hợp toàn diện giữa các kỹ năng cần thiết cho công việc, môi trường doanh nghiệp và kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn, được chứng nhận uy tín sau khi hoàn thành.
Sự kiện sắp diễn ra:
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Giới thiệu việc làm

Trải nghiệm công việc toàn diện trong chính giai đoạn Internship

Doanh nghiệp đã kết nối

Chúng tôi đã đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua những hoạt động tư vấn, cố vấn chuyên sâu.

Chuyên gia của chúng tôi

Chúng tôi cam kết chắp cánh và hỗ trợ cho thế hệ tài năng trẻ tương lai.

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

Hợp tác chiến lược OKR.Business x ClassIn

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring

UMT Career Mentoring