trần thị minh hoàng Hannah

Trần Thị Minh Hoàng (Hannah)

Giới thiệu

  • Khẩu hiệu phát triển: Đừng giới hạn thử thách, hãy thử thách giới hạn của chính bạn.
  • Mục tiêu sự nghiệp: Luôn theo đuổi sự nghiệp HR chuyên nghiệp, nơi tôi có thể giúp xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, công nhận và phát triển con người đúng đắn.
  • Lĩnh vực chuyên môn: Nhân sự tổng hợp, chuyên gia quan hệ nhân sự, định hình văn hóa doanh nghiệp. 

Kinh nghiệm

Hoạt động

Chuyên gia khác