First-time manager success
You are here:

First-time Manager Success (FMS)

FMS là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho những nhà quản lý mới, tự tin vượt qua những lo lắng ban đầu, trang bị kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất, giúp bạn dẫn dắt đội ngũ hiệu quả và đạt được thành công trên cương vị mới.

The First-Time Success Manager (FSM): Bước Chạm Ngõ Tự Tin Vào Vai Trò Lãnh Đạo

Việc bạn quan tâm đến khóa học này chứng tỏ bạn đã có bước tiến đáng khích lệ và chuẩn bị được đảm nhận vị trí quản lý. Nếu không, có thể bạn đang rất mong muốn dẫn dắt một đội ngũ của riêng mình và sẵn sàng học hỏi thêm trong vai trò mới. Nhưng, việc lãnh đạo một nhóm đi kèm với những thách thức và trách nhiệm rất đặc thù. Thấu hiểu điều này, OKR BUSINESS cho ra mắt chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho những nhà quản lý mới: The First-Time Success Manager (FSM). Chương trình đào tạo này mong muốn giúp cho quản lý mới tự tin vượt qua những lo lắng ban đầu, trang bị kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất, giúp bạn dẫn dắt đội ngũ hiệu quả và đạt được thành công trên cương vị mới. Khi tham gia FSM, bạn sẽ trang bị cho bản thân những công cụ và kiến thức cần thiết để xuất sắc trong vai trò mới của mình. Chương trình toàn diện này sẽ giúp bạn:
  • Nắm vững những nguyên tắc cơ bản của lãnh đạo: Học các chiến lược giao tiếp, ủy quyền và xây dựng đội nhóm hiệu quả.
  • Thúc đẩy và gắn kết nhóm của bạn: Phát triển kỹ năng huấn luyện và xây dựng một môi trường làm việc tích cực, hiệu quả.
  • Trao quyền cho nhóm của bạn để thành công: Học cách đặt mục tiêu rõ ràng, cung cấp phản hồi mang tính xây dựng và ủy quyền hiệu quả.
  • Điều hướng các tình huống phức tạp: Xây dựng sự tự tin để giải quyết các mối quan tâm của nhân viên, giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột.
Chương trình FSM cung cấp cho bạn lộ trình cần thiết để lãnh đạo nhóm của bạn một cách tự tin và đạt được thành công ngay từ ngày đầu tiên. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình lãnh đạo đầy hứa hẹn!