Vivienne Phan

Phan Thanh Hồng Phúc

Business English/ German Trainer

Giới thiệu

  • Phương châm: sức mạnh tập thể được thể hiện qua khả năng phát triển và học hỏi không ngừng nghỉ của từng cá nhân.

Kinh nghiệm

  • 4 năm kinh nghiệm mảng giáo dục, đào tạo tiếng Anh
  • Phát triển chiến lược đào tạo nhân sự

Hoạt động

Chuyên gia khác