You are here:

Một Số OKRs Thực Tiễn Khác Mà Bạn Có thể Áp Dụng Để Quản Lý Doanh Nghiệp Của Mình

ý tưởng để thành công

OKRs là một phương pháp quản trị đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để tạo cấu trúc cho các công ty, nhóm và cá nhân. Điều bí mật khi nói đến OKRs là làm cho họ rất tham vọng. Bằng cách đó, OKRs cho phép các cá nhân và độ nhóm tập trung vào bức tranh lớn hơn và đạt được nhiều hơn họ nghĩ.

Hơn thế nữa, OKRs khuyến khích một kết quả và văn hóa định hướng giá trị bằng cách tập trung vào các ưu tiên chính. Nó cũng làm tăng mức độ tự chủ và thúc đẩy tự tổ chức. Sự khác biệt giữa KPI và OKR là gì? KPI được xác định bởi người quản lý, OKR là tự chọn và tự định hướng.

một số OKRs thực tiễn

OKRs là sự kết hợp của chu kỳ PDCA, mục tiêu kéo dài, mục tiêu SMART, phương pháp Khởi nghiệp tinh gọn và Quản lý theo mục tiêu nguồn hình tổng hợp

 

Mục tiêu Kết quả then chốt
Cái gì (Tôi muốn đi đâu?)
– Mục tiêu định tính dựa trên mục đích Là tham vọng Cảm thấy không thoải mái Không thể đo lường được, cho tự do hành động
Thế nào (Làm thế nào tôi sẽ tự điều chỉnh tốc độ để xem tôi có đến đó không?)
– Rõ ràng làm cho mục tiêu có thể đạt được
– Là mục tiêu SMART có thể định lượng: Cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, Thực tế và ràng buộc thời gian
– Dẫn đến việc chấm điểm khách quan Liên kết một cách lỏng lẻo

Không có số liệu nào là hoàn hảo và tốt nhất là xem xét từng vấn đề từ nhiều góc độ. Do đó, mỗi mục tiêu bao gồm ba đến bốn kết quả then chốtcó thể đo lường được, theo đó mỗi kết quả này có chỉ số tiến độ hoặc điểm 0-100%.

Làm thế nào để áp dụng OKRs?

Các tổ chức có thể thực hiện OKRs hàng năm và hàng quý. OKR hàng năm là một ý tưởng lớn và có thể đo lường để tiếp tục phát triển ở năm tiếp theo. OKRs hàng quý không thay đổi.

Bạn có thể có OKRs ở cấp độ công ty, ở cấp độ nhóm, ở cấp quản lý và ở cấp độ cá nhân. Tất cả họ làm việc cùng nhau để giữ cho công ty đi đúng hướng. Họ thách thức tổ chức ở tất cả các cấp. OKRs không được sử dụng bởi Ban Quản Lý để xác định các chương trình khuyến mãi hoặc tiền lương.

OKRs đánh giá

O: Cải thiện giao tiếp (thông qua bản tin)  
KR1: Hoàn thiện chiến lược nội dung, thông điệp chính và cấu trúc chủ đề trong 6 tháng tới 75%
KR2: Tăng cơ sở người đăng ký ít nhất 5% mỗi tuần, lên 50.000 độc giả 21.0000
KR3: Tăng CTR% lên trên mức trung bình ngành 3,5% 2%

Khi chấm điểm hoàn thành OKRs, phần tham vọng bước vào. Nếu ai đó liên tục đạt được tất cả các mục tiêu, các OKRs đã đặt ra không đủ thách thức. Mục tiêu của việc sử dụng thực hành OKR là tìm hiểu những gì cần làm tốt hơn lần tới mà chỉ có thể đạt được bằng cách không hoàn thành mục tiêu. (Đọc tiếp về Thành công và Thất bại)

Lưu ý về OKRs

Khi nói đến mục tiêu của bạn luôn nghĩ “đóng góp từ bên ngoài vào”. Điều này có nghĩa là một bên liên quan sẽ tìm thấy những gì bạn đang cố gắng đạt được có giá trị.

Hãy thoải mái thay đổi mục tiêu và số liệu bất cứ khi nào nó có ý nghĩa. Mục tiêu của bạn là học hỏi và cải thiện, không trở thành nô lệ cho các số liệu của bạn.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy đảm bảo rằng các mục tiêu và phép đo minh bạch và có sẵn cho mọi thành viên khác trong tổ chức.

Hãy tham gia IEP để cùng nhau khởi đầu hành trình bứt phá và tạo nên sự khác biệt của chính mỗi tài năng trẻ như bạn!

Liên hệ để được tư vấn ngay và hoàn toàn miễn phí!

Ms. Phúc Phan
Điện thoại: 0896 653 359
Email: [email protected]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Bình luận