Experts

Đến với OKR.BUSINESS

Để xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ sau.

ông Mark Huy

Mr. Nguyễn Đặng Trường Huy

Global MBA - Strategic Management @ Horizons University, Paris, France

Cảm ơn bạn vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong chặng đường của chúng tôi.