About

OKR Business

VỀ CHÚNG TÔI

Bằng việc áp dụng song hành OKR (Objectives and Key Result) và các phương pháp quản trị khác, OKR.BUSINESS sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển sự nghiệp cá nhân hay mong muốn phát triển doanh nghiệp của riêng mình.

TẦM NHÌN

Kiến tạo tương lại thành công cho những tài năng trẻ và cùng doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, trường tồn.
oc 011
oc 027

Vì sao nên là OKR?

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Sự trợ giúp thực tiễn

Tập trung vào việc trang bị kỹ năng và trải nghiệm thực tế, thiết yếu trong thị trường việc làm hiện đại.

Khả năng thích ứng

Khả năng thiết yếu trong thế giới biển đổi liên tục, đặc biệt là trong sự nghiệp và môi trường kinh doanh.

Sự tiến bộ và đổi mới

Luôn đi đầu trong việc áp dụng những cách tiếp cận và giải pháp mới trong lĩnh vực phát triển sự nghiệp.

Sự phát triển đôi bên

Đề cao mối quan hệ cùng phát triển giữa cá nhân và doanh nghiệp.

Chính trực và đạo đức

Xây dựng lòng tin và danh tiếng vững chắc trong các hoạt động kinh doanh.

Xuất sắc

Phấn đầu đạt được tiêu chuẩn cao nhất trong việc cung cấp dịch vụ và kết quả.

SỨ MỆNH

Từ góc độ doanh nghiệp

Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng cho thế hệ lãnh đạo trẻ tương lai (17-50 tuổi) thông qua việc trang bị kỹ năng chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại, cùng với những trải nghiệm thực tế đắt giá. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho doanh nghiệp những nguồn lực trẻ trung, đầy tiềm năng, và sẵn sàng đóng góp ngay từ ngày đầu, qua đó tối ưu hoá lợi ích và nâng cao năng suất trong mối quan hệ hợp tác hài hoà và hiệu quả.

Từ góc độ tài năng trẻ

Chúng tôi tự hào góp phần phát triển và hướng dẫn thế hệ lãnh đạo trẻ tương lai (17-25 tuổi) bằng cách trao cho họ những kỹ năng thiết yếu và cơ hội trải nghiệm thực tế quý báu. Chúng tôi mở ra không gian cho các bạn trẻ khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của mình, từ đó xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai và chạm tới những ước mơ phát triển cá nhân.